8F3893B7 8528 4352 8422 0DA8BD9FDE7D

วันที่ 10 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอท่าเรือ ออกตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่ สมบัติฟาร์ม และประสงค์ฟาร์ม ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา