162932

วันพุธที่ 22กันยายน 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้แก่โค-กระบือ ของโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ จำนวนโค 35 ตัว กระบือ 13 ตัว ณ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

S 58548226

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเสนา และปศุสัตว์อำเภอบางปะอิน ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ และตรวจสถานประกอบการโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ (โรงฆ่าสัตว์ฮาลาล กรมปศุสัตว์)  จำนวน 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ตั้งกิจพินิจชอบ ตำบลสามกอ อำเภอเสนา โรงฆ่าสัตว์สุใบดะห์ ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

S 5013790

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้อย ร่วมออกตรวจติดตามระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย ของบริษัทสยามเซ็นทาโกฟาร์มจำกัด (ชะแมบฟาร์มและ 70 ฟาร์ม) ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

S 47169540

ชี้แจงและให้คำแนะนำผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาตพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2559”วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางปะหัน และเทศบาลตำบลบางปะหัน  ชี้แจงและให้คำแนะนำผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาตพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะหัน

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

S 5005592

วัวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอผักไห่ ออกตรวจให้การรับรองต่ออายุฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ กิติมาฟาร์ม เลขที่ 60/2 หมู่4 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอผักไห่ ออกตรวจให้การรับรองต่ออายุฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ กิติมาฟาร์ม เลขที่60/2 หมู่4 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา