ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่หน่วยงาน..56/3  ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา...โทรศัพท์ ...035-335592..โทรสาร...035-335593......