29

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรียุธยา ทำการเจาะเลือดโค กระบือ โครงการธนาคารโค กระบือ ตามพระราชดำริเพื่อตรวจสุขภาพ โดยเจาะเลือดโค 30 ตัว กระบือ 35 ตัว พร้อมทั้งฉีดวัคซินโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซินเฮโมฯ

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา