S 5013790

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้อย ร่วมออกตรวจติดตามระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย ของบริษัทสยามเซ็นทาโกฟาร์มจำกัด (ชะแมบฟาร์มและ 70 ฟาร์ม) ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา