22647

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรียุธยา ทำการเจาะเลือดโค กระบือ โครงการธนาคารโค กระบือ ตามพระราชดำริเพื่อตรวจสุขภาพ โดยเจาะเลือดโค 31 ตัว กระบือ 48 ตัว พร้อมทั้งฉีดวัคซินโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซินเฮโมฯ

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา