10410

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปะหัน องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ออกหน่วยทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลปฏิบัติงานรวมสุนัขและแมวที่ได้รับบริการจำนวน 121 ตัว

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา