S 28975272

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปะหัน ออกหน่วยทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลปฏิบัติงานรวมสุนัขและแมวที่ได้รับบริการจำนวน 75 ตัว

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา