21709

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรียุธยา ทำการเจาะเลือดโค กระบือ โครงการธนาคารโค กระบือ ตามพระราชดำริเพื่อตรวจสุขภาพ โดยเจาะเลือดโค 63ตัว กระบือ 31ตัว พร้อมทั้งฉีดวัคซินโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซินเฮโมฯ

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา