S 28147758

วันที่ 22 มีนาคม 2565 ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางซ้าย ออกหน่วยทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดสุคนธาราม ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลปฏิบัติงานรวมสุนัขและแมวที่ได้รับบริการจำนวน 79 ตัว

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา