22 12 64

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้แก่ โค-กระบือ ของโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ จำนวนโค 51 ตัว กระบือ 23 ตัว ณ. อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา