143940

วัวันที่ 9 ธันวาคม 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าเรือ ออกหน่วยทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดจำปา ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลปฏิบัติงาน รวมสุนัขและแมวที่ได้รับบริการจำนวน 71 ตัว

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา