113877

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้แก่โค-กระบือ ของโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ จำนวนโค 36 ตัว กระบือ 42 ตัว ณ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา