109484

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนิ เฮโมรายิกเซพติซีเมียให้แก่โค-กระบือ ของโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ จำนวนโค 27 ตัว กระบือ 52 ตัว ณ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา