1

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวังน้อยเดินทางตรวจสอบบ้านกระทุ่มลาย หมู่ที่ 11 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีได้รับร้องเรียนว่าสุนัขถูกล่ามตี

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวังน้อยเดินทางตรวจสอบบ้านกระทุ่มลาย หมู่ที่ 11 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีได้รับร้องเรียนว่าสุนัขถูกล่ามตีอ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19 3 63

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสนา และเทศบาลตำบลบางนมโค ออกหน่วยทำหมันสุนัข และแมว ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบางนมโค ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลปฏิบัติงาน ดังนี้ ทำหมันสุนัข 24 ตัว แมว 33 ตัว รวมจำนวน 57 ตัว อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

21 5 631

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปศุสัตว์อำเภอผักไห่ เดินทางตรวจสอบใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558บ้านของคุณพัชมณ เดโชจิรันธนิน อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

94316

ปศุสัตว์อำเภออุทัยดำเนินการเข้าตรวจสอบ บ้านเลขที่ 161/2 ม.1 ต.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวทักษยา บัวแย้ม ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงสุนัขและแมวจริง โดยอุปการะแมว จำนวน 35 ตัว ตัวผู้ 16 ตัว ตัวเมีย 19 ตัว สุนัข 7 ตัว ตัวผู้ 3 ตัว ตัวเมีย 4 ตัว จากการตรวจสอบ สัตว์ที่อุปการะมีสุขภาพดีและได้รับการดูแลเป็นไปตามการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีตามอัตภาพไม่เป็นการทารุณกรรมสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา