ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส พระนครศรีอยุธยาใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้ของขวํญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่"

No gift อย ป 65

 

 ข้อมูล : กรมปศุสัตว์