ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา