272708

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้อย ออกหน่วยทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลปฏิบัติงาน ดังนี้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัข 21 ตัว ทำหมันแมว 35 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 56 ตัว อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา