S 27951156

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอผักไห่ ออกหน่วยทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดหน้าโคก ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลปฏิบัติงานรวมสุนัขและแมวที่ได้รับบริการจำนวน 87 ตัว

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา