272708

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน โรงฆ่าสัตว์ที่ขอรับรองเครื่องหมายฮาลาของโรงฆ่าสัตว์ฟาริด ของนายมนัส เพียรรักษ์ เลขที่ 79/5 ม.5 ต.ลุมพลี จ.พระนครศรีอยุธยา และสถานที่จำหน่ายไข่สดของบริษัทเมืองทองฟาร์ม จำกัด เลขที่ 32 ม.1 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งทั้งสองแห่งได้หนังสือรับรองจากคณะกรรมการกลางสลามแห่งประเทศไทย อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา