32613

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปะอิน ออกหน่วยทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลปฏิบัติงาน ดังนี้ ทำหมันสุนัข 38 ตัว ทำหมันแมว 24 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 62 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น 72 ตัว”อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา