264263

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสนา ออกหน่วยทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดประดู่โลกเชฏฐ์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลปฏิบัติงาน ดังนี้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัข จำนวน 18 ตัว แมว จำนวน 78 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 96 ตัว” อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา