269174

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้แก่โค-กระบือ ของโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ จำนวนโค 47 ตัวและกระบือจำนวน 31 ตัว พร้อมทั้งฝังไมโครชิพกระบือ 31 ตัว ณ อ.พระนครศรีอยุธยา อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา