20509

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสนา ออกหน่วยทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลปฏิบัติงาน ดังนี้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัข 14 ตัว ทำหมันแมว 41 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 55 ตัว”  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา